Köpvillkor

Allmän information
Genom att göra en beställning anses du ha läst igenom och accepterat köpvillkoren. Lernbergerstafsing.com följer Konsumentköplagen, Distans- och hemförsäljningslagen och Personuppgiftslagen.

Vem kan handla?
För att få handla på Lernbergerstafsing.com måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år kan köp endast godkännas med målsmans tillstånd.

Kunduppgifter
Du ansvarar fullt ut för att de av dig lämnade uppgifterna överensstämmer med verkligheten. Vänligen kontrollera alltid den information du överlämnar till oss både en och två gånger, så att inga onödiga fel uppstår. Du kan alltid ändra dina kunduppgifter genom att logga in.

Orderbekräftelsen via e-post
Inom några minuter efter att du har bekräftat din beställning ska du få en orderbekräftelse till den e-post du har angett till oss. Om bekräftelse inte inkommer inom rimlig tid, vänligen kontrollera att du angett en fungerande e-post som går till dig.

Frakt
Frakten är gratis. Vi fraktar med DHL Service Point och endast inom Sverige.

Priser
Alla priser visas inkl moms.

Betalning via kort
Du kan betala med alla svenska bankkort eller internationella kreditkort som är anslutna till VISA, MasterCard eller American Express. Lernbergerstafsing.com har INTE TILLGÅNG till ditt kortnummer. Ditt kortnummer skickas krypterad direkt till vår betalväxelleverantör som i sin tur kontaktar vår kortinlösenbank för betalningsgodkännande.

Följ stegen noggrant och klicka bara en gång när du ska godkänna köpet. Flera klick kan medföra att ordersumman reserveras flera gånger. Oavsiktliga dubbelbetalningar makuleras men summan kan ha reserverats flera gånger innan vi hinner makulera dubbelbetalningen. Inga administrativa avgifter eller övriga avgifter tillkommer vid kortbetalning

Vad är säkerhetskod (CVV2/CVC2)?
För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISAs benämning och CVC2 är MasterCards benämning. Dessa koder kallas även för säkerhetskod eller säkerhetsnummer. Koden skickas till kortutgivaren för kontroll och verifiering.

Kortbedrägeri
Alla försök till kortbedrägeri polisanmäls.

Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom en arbetsdag efter din beställning och anländer till dig inom 1-3 arbetsdagar. Beställningsvaror skickas så snart de har kommit oss tillhanda från leverantören. Du får ett e-postmeddelande när din vara har kommit till närmaste utlämningsstället. Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan exempelvis ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig emellertid givetvis om leveransen drar ut på tiden.

Ej uthämtade brev och paket
För brev och paket som inte hämtas debiteras du kostnaderna för tur- och returfrakt samt en pack- och hanteringsavgift om 150 SEK inkl. moms. Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten och returrätten enligt Svensk Distanshandels branschregler.

Fraktskada
Om din försändelse är fraktskadad på grund av skada som skett under frakten måste du själv reklamera den hos det postombud där du hämtat varan i enlighet med postens regler. Vår rekommendation är att alltid granska försändelsen vid mottagandet och reklamerar direkt vid utlämningstillfället om försändelsen är synligt fraktskadad. Skicka även ett e-postmeddelande till oss där du meddelar att du har reklamerat försändelsen och meddela oss vilken order försändelsen gäller.

Reklamation
Om din vara på något sätt är skadad, på annat sätt obrukbar eller om du har fått fel vara, vänligen kontakta Lernbergerstafsing.com på info@lernbergerstafsing.com senast inom åtta dagar från orderdatum.

Returrätt
Om du vill returnera varor som du har beställt på Lernbergerstafsing.com har du alltid full returrätt inom 14 dagar från och med den dag du har mottagit varan. Du betalar returportot och varan måste returneras i oskadad, omärkt och obruten originalförpackning för att returrätt ska gälla. Skicka ett mail till info@lernbergerstafsing.com och meddela oss ordernummer, vilka varor du vill skicka tillbaka samt summan inklusive moms. Vi betalar tillbaka summan inkl. moms och portot (dock ej returportot) inom 30 dagar från det att vi har erhållit varan i retur.

Personuppgifter
Lernbergerstafsing.com lagrar personuppgifter inklusive ditt personnummer i ett register för postorderhanteringen och för att du ska kunna ta del av intressanta erbjudanden om du har valt det. Du kan när som helst tacka nej till att få dessa erbjudanden.

De uppgifter Lernbergerstafsing.com lagrar används för internt bruk samt för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden bland annat. Om du godkänner köpvillkoren samtycker du till lagring av dina personuppgifter inklusive ditt personnummer. Kundens samtycke enligt ovan kan när som helst återkallas genom kontakt med Lernbergerstafsing.com via info@lernbergerstafsing.com. Efter påföljande uppsägning kommer behandlingen av aktuella uppgifter att upphöra samt all data och information hänförlig till kunden kommer att raderas. Registret styrs av Personuppgiftslagen.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker Lernbergerstafsing.com sparas cookies på din dator. Syftet är att underlätta vid eventuella framtida köp. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Lernbergerstafsing.com’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Lernbergerstafsing.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Produktansvar
Lernbergerstafsing.com arbetar med produktillverkare som är ansedda och respekterade i branschen. Lernbergerstafsing.com kan emellertid inte ansvara för en enskild produkts verkan eller funktion eller för ingående ingrediensers effekt för ett specifikt hälsotillstånd. Produkterna bör inte användas som ersättning för läkarvård eller medicinering vid sjukdom utan bör användas som ett komplement för att uppnå en god näringsbalans och förebygga ohälsa. Varubeskrivningarna på Lernbergerstafsing.com utgår bland annat från tillverkarens produktinformation. Ansvaret för eventuella felaktigheter hänvisar vi till respektive tillverkare som även ansvarar för riktighet i innehållsförteckningar, produktinnehåll och doseringsanvisningar. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.

Tryckfel och förändringar
Lernbergerstafsing.com reserverar sig mot tryckfel i de priser som visas på sidan. Lernbergerstafsing.com förbehåller sig rätten att ändra information, som priser, produktsortiment, köpvillkor, specifikationer och produkterbjudanden med mera utan föregående avisering.

Kontaktinformation
Lernberger Stafsing AB (org nr: 556816-2704)
Skeppsbron 5-6, 411 21 Göteborg
office@lernbergerstafsing.com