Din varukorg är tom

Summa: kr
Free shipping over 500SEK, plus two complimentary luxury samples with every order Free shipping over 500SEK, plus two complimentary luxury samples with every order Free shipping over 500SEK, plus two complimentary luxury samples with every order Free shipping over 500SEK, plus two complimentary luxury samples with every order Free shipping over 500SEK, plus two complimentary luxury samples with every order

Privacy Policy


Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter LERNBERGER STAFSING AB, org.nr 556816-2704, med adress SKEPPSBRON 5-6, 411 21 GÖTEBORG. Epost CUSTOMERCARE@LERNBERGERSTAFSING.COM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen.

Integritetspolicyn avser att informera dig om att vi samlar in och hur den insamlade informationen används. Genom att du blir informerad om vår integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter avses?

Dina personuppgifter (kontaktuppgifter såsom e-post, namn) kommer att behandlas av oss i syfte att administrera information från oss, till dig. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att skicka någon information till dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera information till dig i enlighet med ditt önskemål att mottaga dessa.

Hur länge?

Dina personuppgifter kommer att lagras till dess du kontaktar oss och efterfrågar om att bli avregistrerad. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.